Обуки за примена на постапката за окрупнување на земјоделското земјиште

Обуки за примена на постапката за окрупнување на земјоделското земјиште

Обуки за консолидација на земјоделското земјиште се најавени и за 27 и 30 октомври во Прилеп и во Штип за подрачните единици на МЗШВ и советниците од АПРЗ во соодветните региони. Обучените вработени во МЗШВ и АПРЗ ќе бидат вклучени во кампања за подигнување на јавната свест за консолидација на земјоделско земјиште која ќе се спроведува следниот месец.

Повеќе...