Македонија привлечна за странските ловџии

Македонија привлечна за странските ловџии

Ловниот туризам станува бизнис во кој се вртат големи пари. Странските туристи се најзаинтересирани за лов на крупниот дивеч и за атрактивните трофеи. Нивните цени се берзански и можат да достигнат и до 12.000 евра за капиталец.

Повеќе...