„Земјата е добра ако ја сработиш, ама по која цена?“

„Земјата е добра ако ја сработиш, ама по која цена?“

„Никој не го гледа земјоделецот ако не се гледа сам“, ова го изјави за Зелена берза Милојче Чагорски земјоделец од с. Могила. Општина Могила е една од општините во  Р Македонија каде што жителите  својата егзистенција  ја гледаат  во земјоделското производство. „Со земјоделие се занимавам од ко сум роден, цел живот“, го започнавме разговорот во дворот на неговата  куќа каде што живее со семејството. Како жител кој целиот свој живот го поминува со земјоделие вели…

Повеќе...

Кире Чагоровски со сопствено производство на храна ја победи млечната криза

Кире Чагоровски со сопствено производство на храна ја победи млечната криза

Фармерот  Кире  Чагоровски (58) од селото Могила, е еден од ретките сточари кои по пропаѓањето на шведската млекарница „Сведмилк“успеа да го одржи сточниот фонд и да продолжи со работа и производство на сурово млеко. За разлика од него десетици сточари од Општина Могила ги продадоа  молзните крави и се преориентираа на производство на земјоделски култури. По  сите турболенции со неисплатеното млеко и одржувањето на фармата, Чагоровски  успеа со сопственото производство на храна да опстои како…

Повеќе...