fbpx
ВестиСоветиТоп вести

Земјоделски календар за месец март -животинско

ОВЧАРСТВО
Особено внимание треба да се посвети на приплодните овци кои се во период
на лактација. Оптоварувањето на организмот е големо и грижата треба да биде
насочена кон правилна и урамнотежена исхрана, која ќе обезбеди зачувување на
телесната состојба, добивање на повеќе млеко и нормален раст на волната. Главната
количина на млеко од овците се добива напролет, кога сеуште се хранат на јаслите.
Првиот период на лактацијата трае околу 60 дена. Тој започнува по јагнењето.
Исхраната во првите денови по јагнење е од големо значење. Основен извор на
хранливи материи и витамини во овој период е висококвалитетно сено.
Нискоквалитетна храна не треба да се дава на објагнетите овци. Дневно на овца
треба да се обезбеди 1,5 – 2,0 килограми сено. Објагнетите овци се хранат и со
концентрирана сточна храна од 0,4 – 0,6 килограми во зависност од млечноста. Во
присуство на друг вид на храна (тикви, моркови, компири и сл.) може да се вклучат во
дажбите до 2-3 кг на ден. Правилната исхрана е од особено значење за растот,
развојот и идната продуктивност на јагнињата. Обично јагнињата за гоење се
одбиваат на 40-45 дневна возраст и по постигнување на тежина од 10-12 кг. Оние кои
се предвидени за обновување на стадото се одбиваат на 90-100 дневна возраст и
тежина од 25 кг. Непосредно по одбивање од доењето јагнињата треба да се хранат
со истата храна со кои се хранат до одбивањето.
КОЗАРСТВО
Кога јарињата се одгледуваат заедно со мајките тие цицаат во секое време.
Тоа често предизвикува повреда на вимето на козите. За да се избегне ова, по
навршувањето на 15 дневна возраст може да се одделат јарињата и да се пуштаат по
3 пати дневно да цицаат. По втората недела може да им се даваат висококвалитетно
сено и концентратни смески. Растот на јарињата во првите месеци зависи исклучиво
од млечноста на приплодните кози. Соодветна концентрирана храна за нив се:
пченица, пченка, јачмен, трици. Сеното се дава по желба. Концентрираната сточна
храна се зголемува постепено.
ПЧЕЛАРСТВО
Месец март е првиот пролетен месец. До крајот на месецот се врши главниот
пролетен преглед. Неопходно е да се направи при температура на воздухот над 14°С.
При прегледот се одредува состојбата на пчелното семејство, количеството на легло и
храната, квалитетот на матицата и општата состојба на семејството. Тукушто
снесените јајца се доказ за постоењето на матица во пчелното семејство и отворено
легло. Неопходно е да се додаде од резервите со мед или густ шеќерен сируп, ако при
прегледот се открие дека семејство има помалку од 5-6 кг мед. Пчелното семејство се
стеснува на толку рамки, со кои би се покриле со пчелите. Пчелното семејство се
подредува така што да се обезбеди подобар развој на истото. Од страната која е
изложена на сончева светлина се поставуваат 1-2 рамки мед и полен, до нив рамките
со легло, потоа 1-2 погачи со мед и полен и преградна штичка, зад која може да се
постави материјал за затоплување. Неопходно е да се регулира влезот на пчелното
семејство според неговата сила и да се изврши третирање против вароа.

Извор:АПРЗ

Слични написи

Прочитајте исто така

Close
Back to top button
Close