Зголемени цените на пченицата

(Oвој напис е објавен на: August 4, 2018)

Втора недела по ред во фокусот на „Продуктна берза“ е тргувањето со пченицата.

Вкупниот промет на Продуктната берза за оваа недела, изнесува 1 645 тони стоки (+167,48%), чија финансиска вредност изнесува 31.303.800,00 динари (+161,08%). Тргувањето со пченицата, втора недела по ред е во фокусот на Продуктната берза. Пченицата го зазела приматот во тргувањето, како количински, така и вредносно.

Растот на цената на пченицата, продолжува и оваа недела, поради скокот на цената на светските берзи. Цената на пченицата се движела во растојание од 17,20 до 18,00 дин/кг без ДДВ.  Пондерираната цена на лебното зрно изнесувала 18 дин/кг без ДДВ (19,80 дин/кг со ДДВ), што претставува пораст за 5,88%.

„Во Чикаго во однос на податокот од минатата недела, пченицата поскапела за 4,47%, а цената на пченката се зголемила за 1,44%. Во Будимпешта, пченката поскапела за 0,76%. Во Париз, пченицата поскапела 7,04%, а пченката поскапела за 7,00 %“.

Пченката се тргувала по цена од 15,30 дин/кг на почетокот на седмицата до 15,70 дин/кг без ДДВ на крајот на седмицата. Пондерираната цена остана иста 15,50 дин/кг без ДДВ (17,05 дин/кг со ДДВ), во однос на претходниот споредбен податок.

Зрното на сојата, повеќе од два месеци бележи негативен ценовен тренд. Сојата се тргувала по единствена цена од 36,50 дин/кг без ДДВ (40,15 дин/кг со ДДВ). Во однос на последниот споредбен податок, бележи пад на цената од 7,83%.

Ржта се тргувала по единствена цена од 15,40 дин/кг без ДДВ (16,94 дин/кг со ДДВ).

Преглед на понудени и постигнати количини, како и опсег на понудени и заклучени цени на земјоделските производи во анализираниот период:

Стоки Понудена количина (t) Цена на понудата дин/кг со ДДВ Достигната количина (t) Достигната цена дин/кг со ДДВ Промена во однос на минатата недела
Вештачки сушена пченка, род 2017 година 600 17,05-17,27 50 17,27 0,00%
Природно сува пченка, род 2017 50 16,83 50 16,83
Вештачки сушена пченка, род 2017 година, слободен период до 31.10 300 17,38 300 17,38
Вештачки сушена пченка, род 2017 година, слободен период до 31.10 500 17,60
Вештачки сушена пченка, род 2018 година,испорака во октомври, плаќање 48 часа после достава 2000 17,53
Пченица, род 2018, минимум 13% протеини 160 18,70
Пченица, род 2018, минимум 12% протеини 400
18,70-19,80
100 19,80 +5,88%
Пченица, род 2018, минимум 11,5% протеини и гратис период до 20.08 200 18,92 200 18,92
Пченица, род 2018, минимум 11,5% протеини 500 18,70
Пченица, род 2018, минимум 11,5% протеини и гратис период до 31.08 500 19,25 500 19,25
Пченица, род 2018, hl маса 70 кг, минимум 12% протеини 350 19,25
Пченица, род 2018, минимум 12% протеини и гратис период до 31.08 300 19,80
Пченица, род 2018, хл 72кг минимум 12% протеини и гратис период до 31.08 1000 19,58
Соја род 2017 225 40,15-41,25 50 40,15 -7,83%
Соја род 2018, испорака во октомври, плаќање 48 часа по испорака 1000 41,56
Рж, род 2018 100 16,94 95 16,94
Сточен јачмен, род 2018, гратис период до 06.09 300 17,93 300 17,93
Соина сачма 44% 200 50,88

 

Берзанскиот индекс на Продуктната берза во Нови Сад, ПРОДЕКС на 02.08.2018 година бил на ниво од 202,02 индексни поени, што претставува раст за 1,48 процентни поени во однос на претходната недела.

Share Button