fbpx
ВестиМакедонијаСоветиТоп вести

ЗАШТИТА НА ТУТУН- ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ

 

ЗАШТИТА НА ТУТУН
ПЕРИОД НА ПРИМЕНА ШТЕТНИ АГЕНСИ ПЕСТИЦИДИ
 
Пред расадување Сузбивање на плевели (теснолисни и широколисни ) Stomp Aqua … 3 L/ha  или      Basar … 1 L/ha

По расадување

Полегнување на расадот и пламеница Promess … 2.5 L/ha или     Axidor … 2.5 L/ha
Сузбивање на широколисни плевели од фаза на котиледони до 2 вистински листа Lentagran … 2 x 0.5 kg/ha
Биостимулатор за вкоренување и брз развој на растенијата Goteo … 1L/ha
 

Фаза на интензивен пораст (второ третирање)

Лисни вошки и трипси Spintor 240 SC … 500 mL/ha
+
Closer 120 SC…. 300 mL/ha
Пламеница Ranman Top …500 mL/ha
или Profilux….2,5 kg/ha
Фолијарна прихрана Агросал NPK 3-20-28 + 3% EDTA …. 3 L/ha
 

10 дена по предходното третирање

 

 

Лисни вошки- вектори на вирусот
на мозаик на тутунот (TMV)
мозаик на краставица (CMV)
Y вирус на компир кај тутун (PVY)
Closer 120 SC…300 mL/ha   + Polux … 500 mL/ha
Пламеница Vallis M….2,5 kg/ha или    Profilux … 2.5 kg/ha
Фолијарна прихрана Агросал NPK 3-20-28 + 3% EDTA …. 3 L/ha
 

Во зависност од временските услови и појават на одредени болести и штетници препорачливи се уште два третмани за сузбивање на пламеница, лисни вошки, трипс и памукова совица. Со интервали на третирање од 10 – 14 дена.

Памукова совица  (Helicoverpa  armigera) Harpun (1 L/ha) + Polux (500 mL/ha)
Трипс (Thrips tabaci) Spintor 240 SC … 500 mL/ha
Фолијарна прихрана Агросал NPK 3-20-28 + 3% EDTA …. 3 L/ha

 

ИНСЕКТИЦИДИ
а.м. Spinosad 240 g/L – Spintor 240 SC

Agriotes lineatus-скочибуба

Helicoverpa armigera-памукова совица

Меlolontha melolontha-мајски бумбар

Noctuidae-совици

а.м. Delthamethrin 25 g/L – Polux

Agrotis spp.- подгризувачки совици

Мyzus persicae– праскова вошка

Thrips tabaci -тутунов трипс

а.м. Pyriproxifen 100 g/L – Harpun

Helicoverpa armigera-памукова совица

а.м. Sulfoxaflor 120 g/L – Closer 120 SC

Мyzus persicae– праскова вошка

Aphis tabaci – Тутунова лисна вошка

 

ФУНГИЦИДИ
а.м. Valifenalate 60g/kg + Mancozeb 600 g/kg – Valis M

Peronospora tabacina– пламеница на тутунот

а.м. Propamocarb HCL 400 g/L + Cymoxanil 50 g/L – Axidor

Pythium spp. – Полегнување на расад

Peronospora tabacina- пламеница на тутунот

а.м. Cyazofamid 160 g/L – Ranman Top

Peronospora tabacina– пламеница на тутунот

а.м. Mancozeb 680 g/kg + Cymoxanil 45 g/kg – Profilux

Peronospora tabacina– пламеница на тутунот

а.м Propamocarb Hydrochloride 722 g/L – Promess

Pythium spp. – Полегнување на расад

 

 

ХЕРБИЦИДИ
а.м. Napropamide 450 g/L – Devrinol 45 FL

Едногодишни широколисни плевели

Eдногодишни класести плевели

Повеќегодишни широколисни плевели

Повеќегодишни класести плевели плевели

а.м. Pendimethalin 455 g/L – Stomp Aqua CS

Едногодишни широколисни плевели

Eдногодишни класести плевели

Повеќегодишни широколисни плевели

а.м. S – Metolachlor 960 g/L – Basar

Едногодишни широколисни плевели

Eдногодишни класести плевели

Повеќегодишни широколисни плевели

а.м – Pyridate 450 g/kg – Lentagran

Едногодишни широколисни плевели

 

БИОСТИМУЛАТОРИ И ФОЛИЈАРНА ПРИХРАНА
GA 142 Ascophillum nodosum + 13% P + 5% K – GOTEO
NPK 3-20-28 + 3% EDTA

 

Изработил:

Петковски Ефтим

Хемомак Пестициди ДООЕЛ – Велес.

Тагови

Слични написи

Прочитајте исто така

Close
Back to top button
Close