12 ЧЕКОРИ ЗА ЧИСТО МЛЕКО

(Oвој напис е објавен на: October 10, 2017)

mleko

 1. КАЛИФОРНИЈА ТЕСТ (еднаш месечно).

 

 1. ГРУПИРАЊЕ НА СТАДОТО (млади, стари, болни).

 

 1. ПРЕДМОЛЗЕЊЕ НА ЦРНА ПОДЛОГА.

 

 1. ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ВИМЕТО.

 

 1. ПРИТИСОК НА МОЛЗНИОТ АПАРАТ (0.5 бари).

 

 1. ПРАВИЛНО ПОСТАВУВАЊЕ НА МОЛЗНАТА ЕДИНИЦА.

 

 1. ПРИСУТНОСТ ПРИ МОЛЗЕЊЕТО.

 

 1. СРЕДСТВО ЗА ПОТОПУВАЊЕ НА ВИМЕТО НА БАЗА НА ЈОД ЗА ДА СЕ ЗАТВОРАТ КАНАЛЧИЊАТА НА ВИМЕТО.

 

 1. ВИСТИНСКИ ВАКУМ, ВИСТИНСКО ПУЛСИРАЊЕ.

 

 1. ХИГИЕНА НА МОЛЗНАТА ЕДИНИЦА.

 

 1. ЛАДЕЊЕ НА МЛЕКОТО < 12ОС.

 

 1. ПРОВЕРКА НА СОМАТСКИТЕ КЛЕТКИ И ЕДНАШ ГОДИШНО   ИСПИТУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА МОЛЗЕЊЕ.