fbpx
ВестиМакедонијаСоветиТоп вести

АГРОУНИК- УНИКЕР – течно микробиолошко ѓубриво

УНИКЕР е течно микробиолошко ѓубриво – мобилизатор на хранливи елементи, кој е сертифициран за употреба во органско и традиционално земјоделско производство на зеленчук, овошје и во лозарство за распаѓање на жтвени остатоци и компостирање.

УНИКЕР содржи:

Ефективни видови на протеолитички и целулолитни бактерии кои ги распаѓаат ретко растворливите соединенија на јаглерод, азот и фосфор и ги пренесуваат во достапни форми кај растенијата.
Органската материја што се преобразува во почвата во минерален азот (NH4 +), што спречува формирање на азотна депресија.

Со примената на UNIKER се забрзуват процесите на трансформација на земјоделските остатоци во почвата. УНИКЕР спречува формирање на азотна депресија (недостаток на достапен азот во почвата), затоа што содржи лесно хидроизибилна органска материја која со помош на протеолитички бактерии се распаѓа на достапен азот (NH4 +), со кој се регулира односот C / N. Остатоците од бербата се претвораат во нова органска материја – хумус. Хумусот спречува истекување на хранливи материи, го подобрува режимот на вода-воздух и структура на почвата. Со примена на UNIKER, остатоците од жетвата се распаѓаат побрзо, што го олеснува подготвувањето на почвата и сеењето.

Во овоштарството и лозарството, УНИКЕР се користи за прскање на паднати лисја, гранчиња и кора, со што се намалува инокулумот на патогени микроорганизми и инфективниот потенцијал за следната година. Почвата е збогатена со нови органски материи што ја зголемуваат нејзината плодност.

Компостирањето на органски остатоци произведува стабилна органска материја слична на хумус – компост. Компостот е квалитетно органско ѓубриво кое се користи за поправка на физичките, хемиските и биолошките својства на почвата и може да се произведува во секое домаќинство со компостирање на остатоци од храна, паднати лисја, трева, гранчиња, сурово ѓубриво.

ШТО ЌЕ ДОБИТЕ СО КОРИСТЕЊЕ НА УНИКЕР?

  • Поголема плодност на почвата;
  • Поголема содржина на органска материја во почвата;
  • Подобро воден воздух и топлински режим на почвата:
  • Формирање на хумус;
  • Спречување на азотна депресија – недостаток на азот;
  • Подобрена структура на почвата и механички својства;
  • Зголемување на микробната биомаса во почвата.

Слични написи

Back to top button
Close