вестиТоп вести

ФАО: Северна Македонија подготвена за национален мониторинг на шумите

Северна Македонија бележи важно достигнување во одржливото управување со шумите. Со дизајниран систем за мониторинг на шумите, земјата сега може да преземе понатамошни чекори за подобрување на политиките и донесувањето одлуки во насока на зголемување на придонесот на македонските шуми во националниот одржлив развој.

 

Дизајнирање на најмодерен систем за следење на шумите, прилагоден на потребите и условите на земјата, беше во фокусот на двегодишниот проект на ФАО и Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ), кој завршува со работилница во Скопје денес. Повеќе од 40 претставници од клучни министерства, национални институции во секторот шумарство, агенции, академијата, граѓанскиот сектор, меѓународни партнери и медиуми се дел од работилницата чијашто цел е презентација на предлог дизајнот на националниот систем за следење на шумите, вклучително неговите различни аспекти и можните опции за имплементација.

 

Неефикасно управување со шумските ресурси и недостаток на точни податоци се клучни предизвици во македонскиот шумарски сектор. Во исто време, обврските на земјата кои произлегуваат од Парискиот договор, Агендата 2030 и претпристапниот процес кон Европската Унија наметнуваат значителни барања во шумарскиот сектор од аспект на заштита на животната средина, одржливоста, како и економски аспекти. За адресирање на овие прашања, ФАО работеше со МЗШВ и со Шумарскиот Факултет во Скопје на процена на методологијата за спроведување на националниот инвентар на шуми, зајакнување на знаењето и воспоставување на широк консензус во врска со следење на статусот, користењето и промените во македонските шуми со текот на времето.

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close