fbpx
Вести

Големите фарми во ЕУ обработуваат повеќе од половина земјоделско земјиште

Неколку повеќе од 171 милиони хектари земјиште во Европската унија (ЕУ) беа искористени за земјоделско производство во 2016-та година, или околу 40% од вкупната површина на ЕУ. Овие земји поддржуваат 10,3 милиони фарми.

Иако бројни, повеќето фарми во ЕУ се мали, а две третини обработуваат помалку од 5 хектари земјиште. Во исто време, 3% од фармите се со над 100 хектари и обработуваат повеќе од половина од земјоделското земјиште.

Само 11% од сопствениците на фарми во ЕУ се под 40 години, во споредба со една третина (32%), на возраст од 65 години и повеќе.

Фармите се поделени во три главни групи: обезбедување на храна за земјоделците и нивните семејства, мали и средни семејни бизниси и големи земјоделски претпријатија.

Во 2016-та година, една третина од европските фарми се во Романија (33%), друга една третина е дистрибуирана помеѓу Полска (14%), Италија (10%, 2013-та) и Шпанија (9%).

Помалку од 65% од европските фарми се мали и обработуваат помалку од 5 хектари земјиште.

Со просечна големина на фармите од 16,6 хектари, 7% од фармите одгледуваат 50 хектари и затоа се концентрираат на малку на над две третини (68%) од обработливото земјиште.

Ова е јасно видливо во Романија, каде што девет од 10 фарми (92% или 3,1 милиони фарми) се мали со помалку од 5 хектари земјиште, но 0,5% од фармите над 50 хектари одгледуваат 51% од земјата.

Фармите обично се големи (50 хектари или повеќе) во Луксембург (52%), Франција (41%), Велика Британија (39%) и Данска (35%).

Во повеќето земји-членки, најголемото количество обработливо земјиште е концентрирано во најголемите фарми (над 50 хектари).

Малку повеќе од половина од прометот во земјоделството доаѓа од Франција, Германија, Италија и Шпанија.

Контрастот во големината на фарма, исто така, влијае на нивната економска моќ. Од 10,3 милиони фарми во ЕУ, 4 милиони произведуваат помалку од 2.000 евра и обезбедуваат помалку од 1% од вкупното земјоделско производство.

296.000 фарми (или 3% од сите фарми) произведуваат повеќе од 250.000 евра и повеќе, обезбедувајќи најголем дел (55%) од земјоделското производство во ЕУ.

Околу половина (54%) од обемот на производство во 2016-та година доаѓа од фармите во Франција (17%), Германија (13%), Италија (12% во 2013-та) и Шпанија (11%).

Иако една третина од фармите во ЕУ се наоѓаат во Романија, тие произведуваат само 3,4% од земјоделското производство.

Франција користи 27,8 милиони хектари за земјоделски цели во 2016-та година, најмногу од земјите-членки (16% од обработливо земјиште во ЕУ). Зад неа е Шпанија со 23,2 милиони хектари (14%), Велика Британија со 16,7 милиони хектари (10%), Германија со 15,2 милиони хектари (9%) и Полска со 14,4 милиони хектари (8 %).

Во 2016-та година 10,3 милиони луѓе водат фарми низ ЕУ.

Младите земјоделци се многу малку во Кипар (3,3%), Португалија (4,2%) и Велика Британија (5,3%). Тие се многу повеќе во Австрија (22,2%), Полска (20,3%) и Словачка (19%).

Сепак, најмладите фармери се чини дека управуваат со поголемите фарми, како обработливо земјиште, број на животни и производство во споредба со возрасните (над 65 години).

Само 29% од менаџерите на фармите се жени, а кај младите фармери оваа бројка е само 23%.


 

денар

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close