Индекси на цените во земјоделството

(Oвој напис е објавен на: February 25, 2017)

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во март 2016
година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е намален за 3.0%, а кај аутпутот
намалувањето изнесува 7.9%.

big-agriculture-field-of-green-salad-vegetables-09042015062420
Во март 2016 година, во споредба со март 2015 година, индексот на цените на инпут 1 (тековно потрошени
средства во земјоделството) изнесува 96.8, а индексот на цените на инпут 2 (средства наменети за инвестиции во земјоделството) изнесува 100.3.
Во делот аутпут, во март 2016 година, во споредба со март 2015 година, индексот на цените на растителното
производство изнесува 90.3, а индексот на цените на добиточното производство изнесува 97.8.