авен ОГЛАС бр.01/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до 3 хектари

(Oвој напис е објавен на: February 9, 2018)

mzsv

Се дава во закуп земјоделско земјиште во државна сопственост со вкупна површина  од 843ха 73ар 53ми  тоа за следните региони во Република Македонија.

https://www.mzsv.gov.mk/files/J%D0%90%D0%92%D0%95%D0%9D%20%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%2001-18.pdf