вестиТоп вести

ЈАВЕН ОГЛАС бр.12/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

Врз основа на член 21-a став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), а по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија и донесена Одлука за давање на согласност на Јавен оглас бр.12/18 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари  (“Службен весник на Република Македонија“ бр._____/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, распишува

 

Јавен   ОГЛАС бр.12/18

за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање


I
.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Се дава во закуп земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 1426ха 88ар 64м2

Документи за превземање

Јавен Оглас

 


 

mzsv

Тагови

Слични написи

Прочитајте исто така

Close
Back to top button
Close