Јавен оглас бр. 13/16 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари

(Oвој напис е објавен на: March 3, 2017)

Јавниот оглас за давање во закуп на земјиште во сопственост на државата во регион Велес, регион Виница и регион Струга, со подетални информации и напатствија за учеството на правни и физички лица на јавното наддавање, можете да го прочитате на следниот линк.

https://clipping.sette.com.mk/uploads/videos/Oglas_Dnevnik_26.12.2016.pdf

Share Button