fbpx
ВестиТоп вести

ЈАВЕН ПОВИК за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на локални манифестации во Република Македонија

Врз oснова на член 101 став (7) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 106/2013, 177/2014, 25/2015, 73/2015, 83/2015, 154/2015, 11/2016, 53/2016, 120/2016, 163/2016, 74/2017 и 83/18), член 4 став 2 алинеја 2 и член 12 став 1 од Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ 6/13, 81/13, 181/13, 1/14, 23/14, 136/14, 157/14, 139/15, 215/15, 133/16,76/18 и 100/18), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Предмет на јавниот повик
Доставување на предлог за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на локални манифестации од областа на земјоделството, руралниот развој, шумарството и водостопанството

Додаток за превземање:

 


 

мзшв

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close