На 15 мај завршува рокот за барање субвенции за млеко и несилки

(Oвој напис е објавен на: February 25, 2017)

На 15 мај завршува рокот за поднесување барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко од октомври до декември 2015 година, соопшти вчера Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

na 15 maj zavrshuva rokot za baranje subvencii za mleko i nesilki

 

Висината на поддршката е 3,5 денари за литар, а барањата се поднесуваат електронски, во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде што е регистрирано земјоделското стопанство.

На 15 мај завршува и рокот за поднесување барања за плаќања за несилки внесени во капацитет за производство на јајца во период од октомври до декември 2015 година. Висината на поддршката изнесува 100 денари.

Share Button