Револт поради ниската откупна цена

(Oвој напис е објавен на: March 3, 2017)

revolt poradi niskata otkupna cena

Дискриминација при откуп на тутун за жителите на Студеничани и Моране. Жителите од оваа област се жалат дека нивниот тутун не се откупува по цена соодветна на квалитетот. Туку компанијата која го откупува тутунот нуди цена како за тутун од трета класа.

Наместо соодветната цена од 60 денари за килограм. Оваа неправда според нив се прави само затоа што се Албанци. И не им се нуди реалната цена како во другите откупни места, како што се Битола и Прилеп.