КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ Поледелство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ Поледелство

После жетвата на житните култури најважно е да се изведи длабоко орање на ослободените површини. Августовското орање заедно со користењето на органски и минерални ѓубрива претставува многу корисна агротехничка мерка. Сувото и жешко августовско време ги принудува фармерите почесто да ги наводнуваат земјоделските површини. Водата несомнено ке ги зголеми приносите кај пченката, но во втората половина од месецот може да се покаже штетно за цвеклото. Тоа ке ги намали шекерните единици и ке ги влоши…

Повеќе...

Земјоделски календар за месец март растително ПОЛЕДЕЛСТВО

Земјоделски календар за месец март растително ПОЛЕДЕЛСТВО

Во овој период растенијата се во мирување. Голем дел од нив се покриени со снежна покривка. На места каде што снегот не се задржал поради ветровите при појава на невообичаено ниски температури, од -20 до -25 ° С , постои опасност од измрзнување на посевите со пченица и јачмен. Се припремаат азотни ѓубрива и механизацијата за прихрана на есенските посеви. Раното пролетно прихранување со азотни ѓубрива се врши пред потерување на вегетацијата во периодот крајот…

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЕЦОТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ Поледелство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЕЦОТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ Поледелство

Во текот на овај месец се завршува со основното ѓубрењ со калиумови и фосфорни ѓубрива и се припрема почвата, длабоко се заорува, за сеење на пролетните култури. Нормите за ѓубрење се формираат по извршените агрохемиски анализи.   agencija.gov.mk

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ-Поледелство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ-Поледелство

Од први октомври започнува сеидбата на пченицата и јачменот. Пред сеидбата се врши ѓубрење на почвата со комбинирани ѓубрива, зависно од застапеноста на почвата со хранливи материи, а потоа се врши потребната обработка на почвата. Семето за сеидба задолжително треба да биде запрашено, односно деконтаминирано против болести. Во овој месец се врши длабоко орање на почвата и основно наѓубрување, со што се припрема почвата за пролетните култури.     agencija.gov.mk

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ- Поледелство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ- Поледелство

После жетвата на житните култури најважно е да се изведи длабоко орање на ослободените површини. Августовското орање заедно со користењето на органски и минерални ѓубрива претставува многу корисна агротехничка мерка. Сувото и жешко августовско време ги принудува фармерите почесто да ги наводнуваат земјоделските површини. Водата несомнено ке ги зголеми приносите кај пченката, но во втората половина од месецот може да се покаже штетно за цвеклото. Тоа ке ги намали шекерните единици и ке ги влоши…

Повеќе...

Земјоделски календар за месец Јули- поледелство

Земјоделски календар за месец Јули- поледелство

Во средината на месецот се започнува со жетвата на јачменот. Кај пченицата треба да се продолжи со мониторинг на појава и развој на прашкаста мувла и напад од инсекти и по потреба треба да се третира со соодветни фунгициди и инсектициди. Овесот потребно е да се следи заради појава на житна пијавица и по потреба да се третира со соодветни регистрирани за таа цел препарати. Кај компирот продолжува борбата против компировата златица. Во овој период…

Повеќе...

Поледелство – календар за месец април

Поледелство – календар за месец април

Во месец април се извршува подготовка на почвата за сеење на топлољубивите поледелски култури. Рок на сеидба: Ориз – 20.04 – 20.05 Памук – 20.04 – 05.05 Пченка – 10.04 – 30.04 Кикиритки – 10.04 – 30.04 Започнува третманот со хербициди кај пченицата и јачменот, зависно од видот и фазата на плевелите, со соодветни хербициди. Потребно е да врши редовно следење на посевите.

Повеќе...

Врнежите поволни за поледелските култури

Врнежите поволни за поледелските култури

Врнежите од последниот влажен бран значително ќе ја подобрат состојбата за обезбеденост на почвената влажност кај поледелските култури, особено кај јачменот кој се наоѓа во фаза на налевање на зрното и кога потребите од вода вообичаено се многу големи, се наведува во агропрогнозата Управата за хирометеоролошки работи (УХМР). Исто така, соопшти денеска УХМР, нестабилните временски услови, врнежите и зголемената влажност на воздухот поволно ќе влијаат на развојот на болести и штетиници кај растенијата, а земјоделските…

Повеќе...