Уредба за дополување на уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата,максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година

(Oвој напис е објавен на: October 4, 2017)

afpzrr

Потсетување на земјоделците за аплицирање по новите критериуми, подмерка 1.7-а. Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.5 за предадени лубеници на регистрирани откупувачи. На следниот линк ќе можите да добиете подетални информации за новите критериуми во уредбата.

uredba za dopolnuvanje -lubenica

https://ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp