ГРИЖА ЗА КОПИТАТА

(Oвој напис е објавен на: November 23, 2017)

kopito

 

  • Режење на копитата на сите млечни крави два пати годишно, како рутина

  • Нормално копито

  • Аголот е околу 45

  • Падот на копитото треба да е околу 7.5 sm.

  • Врвот (челото) треба да е дебел околу 5-7 mm.

 

Петар Трајковски, Советник во АПРЗ