вестиСоветиТоп вести

Како да се избистри виното?

Бистрењето на  виното  не е прашање  само за убав изглед, туку и го подобрува вкусот и мирисот на виното. Есен е време кога треба да размислите за оваа мерка затоа што се однесува и на ширата од кое се прави виното,а  и на врвното вино што е наменето за чување.

Времето потребно за виното да се исчисти и да достигне стабилна кристална јасност е околу 2 години. Под бистрење се подразбира додавање на вино  различни средства со кои се отстрануваат честичките на заматеноста на виното, како и оние супстанции што можат да предизвикаат заматеност на виното.

Честичките на заматеност ги маскираат вкусот и мирисот на виното, па така со неговото бистрење станува „чисто“ со изразен  вкус и мирис, погодно  е за созревање и ставање за подолго чување во шишиња. Вината не треба да се бистрат премногу рано, затоа што подоцна сигурно ќе станат матни.

.

Како да се поправи вкусот на ракијата по печењето

Неопходно е да се почека одреден временски период за  кој, под дејство на алкохол од новото вино, природно да се таложат мукозни супстанции (т.н. заштитни колоиди), кои  го отежнуваат  или  целосно го оневозможува бистрењето на виното.

Вината што ќе се консумираат порано треба да се избистрат најрано во текот на месец март, непосредно пред претурањето, и висококвалитетни вина наменети за складирање во текот на летото, па дури и на есен.

Кога е вистинското време за зимско закројување на лозја

Средствата што се користат за бистрење на виното мора да бидат целосно чисти, да не се менува хемискиот состав на виното, ниту да се менуваат вкусот и мирисот, а ние ги делиме на органски и минерални или растворливи и нерастворливи. Органски агенси се: желатин, танин, белка од јајце, обезмастено млеко и сл. Минерали вклучуваат бентонит, каолин и други.

Бистрењето  на виното со бентонит (Кларол)

Вината во шишиња честопати се склони на матење, што се јавува како резултат на преминот на термолабилните протеини во нерастворлива состојба. Ако ширата се третира со бентонин, протеинските материи во голема мера се отстрануваат и виното се расчистува побрзо. Сепак, протеинските материи преминуваат во виното, а еден дел се ослободува од клетките на винскиот квасец, па затоа е потребно да се бистри виното пред флаширањето, ако се наменети за подолго чување.

Бистрењето на виното со бентонит е обично пред второто претурање (февруари-март). Количината на бентонит потребна за бистрење на виното се движи од 50 до 200 g / hl. Точната количина на бентонит се одредува со мали експерименти.

Пред да се изврши малиот експеримент, виното се подложува на следниот тест: виното се става во чисто бело литарско и се остава на температура од 60 ° C (во термостат) 24 часа. Ако виното се измати, мора да се избистри со бентонит.

Дали ја  користите комината на најдобар начин?

Малиот експеримент се изведува со земање 6 шишиња од 1 литар, и се налеваат со вино.  Претходно -подгответе суспензија од 10% бентонит: 100 гр бентонит се става во 1 литар дестилирана вода, измешајте сè добро за да нема грутки и оставете го до следниот ден. 5 ml суспензија се додаваат на првото шише, 6 ml на второто, 7 ml на третото, 8 ml на четвртото, 9 ml на петтото и 10 ml од суспензијата на шестото.

По 24 часа, виното се филтрира преку филтер-хартија, и ако целиот додаден бентонит наталожил во шишињата, тогаш е можно да се процени најмалата количина бентонит за да се постигне задоволителна јасност без да се филтрира виното.

Дали нестабилните протеински материи на виното се отстранети со дадена количина бентонит, се проверува со термички тест. Врз основа на резултатите од малиот експеримент, се мери потребната количина Бентонит со цел да се избистри  достапната количина на вино во визбата за кој е извршен малиот експеримент – за секои 100 гр бентонит се зема литар мека вода.

Како се прават десертните вина?

Бентонитот се додава во водата без мешање и се остава до следниот ден, кога со интензивно мешање  се претвора  во состојба на суспензија.

Се додава во садот за вино во тенок млаз со интензивно мешање околу 15 минути (ако се работи за релативно мала количина вино). Најрано по 7 дена, виното може да се оддели од талог со претурање.

Извор: Агромедиа

Слични написи

Back to top button
Close