вестиСоветиТоп вести

Одгледување на телиња ( од крајот на фазата на колострум до 5 недела на живот)

Целта на оваа работа е- здрави телиња, висок дневен прираст, рана консумација на тврда храна, брз развој и ниски трошоци на одгледување. План на исхрана се поставува после петдневен период со колострум, телето добива 6 литри  и додатно стартер за телињата по воља. Во таа фаза примарно е здравјето на телињата, бидејќи можат да се појават проливи и други зарази кои би им го загрозиле животот. Во таа фаза треба да се поттикнува земањето на концентрат , за да се подобри развојот на бубрежните реси и да се намалат трошоците на исхрана. Кога телето јади 1,5 кг стартер за телиња, може да се одбие од млеко. Заради тоа , стартерот за телиња и млекото, треба да исполнуваат високи барања.

Најдбро е хранењето со МИЛЛИ млеко за телиња- Млекото за телиња треба да биди вкусно, за да го сакаат да го пијат. Млекото за телиња мора да содржи само високо сварливи компоненти, што е особено важно ако содржи билни масти и протеини. Мора да содржи и витамини ( бета каротен, витамин А витамин Е), и активни материи ( на пр. сушен колострум, пробиотик), кои спречуваат проблеми со пробавата и болести. Треба да поттикнува користење на концентрат кај животните. Млекото треба да поттикни отпорност и метаболизам на телињата.

Хранење со Мегги стартер за телиња- Стартерот е одговорен за развој на бубрежните ресички и треба да е со пријатен мирис и добар вкус, за да го земаат телињата во големи количини. Стартерт треба да е ускладен со млекото, за што побрзо да биди прифатен и воедно треба да содржи високо сварливи компоненти. Треба да го поттикни метаболизмот и отпорноста кај телињатаи нивниот брз раст. Волуминозната храна како силажа или сено, треба да се дава само во мали количини измешани во стартерот.. Потребно е да се има доволно вода на располагање, заради поголем внес на концентрат и заради спречување на болести.

Одгледување на женски телиња

Од 6 недели живот до крајот на периодот , во прв план е внес на цврста храна. Им се дава со млекото (2 до 3 литри) и понатаму стартер по воља, и волуминозна храна во мали количини. Додека се во фаза на раст, треба да земаат што повеќе стартер а помалку волуминозна ахрана. Дури после фазата на раст, се зголемува внесот на волуминозна храна. Многу вода треба да имаат, за да конзумираат повеќе концентрат.

Напојување на телињата со Милсан/ Санолац Рот млеко з телиња- е најдобро да се користи и треба да ги исполнува истите карактеристики кои беа погоре напоменати.

Хранење со Мегги стартер за телиња- треба да ги има истите карактеристики погоре напоменати.

Пред хранење треба да се запазат следните работи- температурата на напојувањето да биди 38-40 степени, количината на напитокот да е 6 литри дневно, хигиената на напитокот да  е апсолутна.

Како и кога да се дава Милли/ Милсан и Мегги стартер за телиња?

Милли се дава 2 по 3 литри во концентрирана доза од 500 грама- 3 литри вода при температура од 4 степени од 2 до 3 недели на живот.

Милсан се дава 2 по 3 литри дневно во концентрација од 500 грама вода при температура од 40 степени од 6 недели на живот до одбивање. Кога телето зема 1,5 кг стартер за телиња, се одбива од млеко.

Мегги стартер за телиња се дава од 1 недела живот и кога телето ќе зема 1,5 кг стартер , се одбива од млеко.

Волуминозна храна се нуди само во мали количини, најдобро измешана во стартер.

После напојувањетоо, се дава ТМР крава во лактацја ии на фармите без мешалици основен оброк ( пченкарна силажа, товна силажа, сено, слама) по воља околу 2 кг концентрат и 100 грама Пирмасан, концентрат на активни материи за млади јунци.

Што се однесува до исплатливоста, се користи 28 кг Милли, 35 кг ; Милсан и 90 кг Мегги стартер за телиња по теле.

Искуствата од успешни потрошувачи потврдуваат дека САНО концептот за исхрана за одгледување на телиња со Милли, Милсан и Мегги Го скратува времето на напојување, го зголемува конзумирањето на концентрат и ја поттикнува работата на бубрежните ресилки, со што се поттикнува здравјето и отпорноста на телињата. Вкупната предност е 80 евра по теле.

САНО план на хранење на телиња

Женски телиња- 1 оброк- 50г. Котосан плус + 1,5 л колострум до 3 саати после телење

1 недела- 3-6 л колострум дневно

2-5 недела 2х 3 л Милли

6-8 недели  2х3 л Милсан/ Санолац Рот

Телиња за продажба-  1 оброк- 50г. Котосан плус + 1,5 л колострум до 3 саати после телење

1 недела- 3-6 л колострум дневно

2-5 недела 2х4 л Милли

Прихрана- 6-8 недела Мегги стартер за телиња, со цел на козумација 1,5 кг дневно.

 

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close