Оглас: Млад земјоделец

(Oвој напис е објавен на: August 15, 2017)

Дознајте повеќе како да аплицирате и кои услови треба да ги исполнувате за огласот Млад земјоделец.

За „Зелена Берза“ интервју со Стевче Манивиловски – советник по растително производство од АПРЗ – РО Битола