fbpx
ВестиТоп вести

Потребни документи за упис во регистар за индивидуални земјоделци

Потребни документи за упис во регистар за индивидуални земјоделци по закон за вршење на земјоделска дејност

 Кои документи треба да ги поседувам за да може да се регистрирам како индивидуален земјоделец? Ова е едно од најчерсто поставуваните прашања од страна на земјоделците. Подолу е листата на документи  која ја обезбедивме од  МЗШВ ПЕ Битола:

 1. Да не се пензионери
 2. Да се државјани на Република Северна Македонија
 3. Да имаат земјиште или стока на негово име (поседовен лист, РБО, договор за закуп)
 4. Доказ за здравствена состојба (уверение од матичен лекар)
 5. Доказ за стручно образование (уверение фотокопија)
 6. Доказ дека не е изречена мерка на безбедност (забрана за вршење на дејност со правосилна пресуда од судот)
 7. Доказ дека нема неподмирени даночни обврски(управа за јавни приходи)
 8. Доказ дека не е запишан во трговскиот регистар (потврда од централен регистар)
 9. Доказ дека не е во работен однос или пензионер (агенција за вработување)
 10. Уплатница од 1356 денари на ЦР на РМ
 11. Копија од лична карта

З.Б.

Тагови

Слични написи

Back to top button
Close