Се бараат лозови калеми од сортата Вранец

(Oвој напис е објавен на: February 24, 2017)

Се бараат:

-Лозови калеми од сортата вранец, 140 парчиња.

Лице за контакт – Бранко од Скопје

Телефон: 075 430-321

 

se baraat lozovi kalemi od sortata vranec