Илиевски: ги подобривме условите за работа во подрачната , а во план се дисперзирании канцеларии во Новаци и Могила

Илиевски: ги подобривме условите за работа во подрачната , а во план се дисперзирании канцеларии во Новаци и Могила

Методија Илиевски – завршува средно образование насока ветерина каде покасно се запишува на Факултетот за Биотехнички науки. Надоградувањето на образованието го продолжува на истиот факултет каде се здобива со титула Магистер по фармеско производство. Моментално е на студии по докторски науки. Успехот во приватниот живот, му претставува мотивација во изградбата на кариерата надвор од него. Член во советот на општина Битола, Илиевски е еден од помладите генерации кој претставува најистурената личност која ја гледаме во…

Повеќе...