П О Д М Л А Д О К

П О Д М Л А Д О К

  10 Препораки за одгледување на добар подмладок Употребувајте тестиран бик Оптимална хигиена во текот на телењето пара туберкулоза првите 7 дена одделени од телиња 8 до 15 дена стари Хранење со колострум 4 пати 1,5 литри колострум Замената за млеко подобра од млекото Свежиот воздух важен за добар развој добра вентилација превенција од респираторни инфекции Хранењето помеѓу 3 и 10 месеци е многу критично !! 900 грама прираст дневно Водете грижа за животните со…

Повеќе...