Чување и одржување на зеленчукот во свежа состојба во зима

Чување и одржување на зеленчукот во свежа состојба во зима

Затоа е многу важно да се намалат загубите уште во текот на бербата, правилно да се пакува зеленчукот и да се складира во најоптимални услови, така што во текот на чувањето промените врз самиот плод да се сведени на минимум, а со тоа ќе се остварат поголеми добивки.

Повеќе...

Субвенции за складирање на пченица

Субвенции за складирање на пченица

Финансиската поддршка за складирање на пченицата за покривање на дел од трошоците се однесува за период од 2 до 6 месеци.
Корисници можат да бидат земјоделци кои претходно имаат поднесено барање за субвенции за пченицата, договор за складирање, и имаат платено 20 проценти од трошоците.
Субвенцијата е 80 отсто од износот за складирањето или најмногу до 60 денари по тон за еден месец.

Повеќе...

Државата плаќа 80 отсто од трошоците за складирање на пченицата

Државата плаќа 80 отсто од трошоците за складирање на пченицата

Станува збор за нова интервентна мерка со која своите производи ќе може да ги складираат и чуваат од два до шест месеци. Единствено што треба да направат е да склучат договор со некој од складиштата и да добијат финансиска поддршка. Уредбата е веќе излезена во „Службен весник“ и со неа секој земјоделец што ги исполнува условите, од својот џеб треба да покрие само 20 отсто од трошоците.

Повеќе...