КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ Сточарство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ Сточарство

Организација и спроведување на кампања за осеменување во овчарството е една од најприоритетните задачи во месец август. Овците се сезонски, полициклични животни кај кои мркањето е на секои 16 -17 дена во сезоната на парење. Еструсот е од 24 до 36 часа, но во зависност од расата, начинот на одгледувањето и исхраната на животните, може да се движи од 6 до 72 часа. Евулацијата настанува кон крајот на еструсот, обично 24 – 40 часа од…

Повеќе...

Климатските промени влијаат и врз стоката

Климатските промени влијаат и врз стоката

СТОЧАРСТВО Во месец јуни, млечните раси животни се пуштаат на испаша и се прехрануваат воглавном со свежа трева. Ова не ја исклучува и дополнителната прихрана со концентрирана храна, на која количината и се одредува во зависност од поединечната телесна состојба и млечност на животните. Голема грешка е праксата пашата на животните да биде во области кои што се во непосредна близина на прометни транспортни патишта. Потребно е да се знае дека тие ја загадуваат животната…

Повеќе...

Календар за сточарство за месец февруари

Календар за сточарство за месец февруари

Говедарска фарма Времето во овој период е полошо и тоа наметнува кравите да бидат долго во шталата. Важно значење за зачувување на здравјето на животните и добивање на максимална млечна продуктивност е строго почитување на дневниот режим, одржување на оптимални параметри на микроклимата во просториите (температура 10-15°С, влажност 60-80%, брзина на движење на воздухот во зима до 0,3 m/s, јаглерод диоксид до 0,3%, амонијак до 0,02 mg/l, хидроген до 0,01 mg/l, микроорганизми до 50 000…

Повеќе...

Календар на земјоделците – сточарство

Календар на земјоделците – сточарство

Говедарска фарма Во зимските месеци вниманието кон животните не треба да слабее. Крајните економски резултати бараат одржување на висока продуктивност преку целата година. За добивање на повеќе и поквалитетно млеко соодветно на расата, наследните и индивидуалните карактеристики на животните, потребно е да се посвети сериозно внимание на исхраната на кравите во зимскиот период од годината, како најважен и клучен услов. Дажбите за кравите треба да ги содржат потребните хранливи материи: протеини, јаглени хидрати, масти и…

Повеќе...

Николовски: Со развојни мерки ќе го сопреме падот на бројките во сточарството

Николовски: Со развојни мерки ќе го сопреме падот на бројките во сточарството

Сточарството изминативе години беше запоставено и затоа овој период сме насочени кон креирање на нови мерки и политики за развој на оваа земјоделска гранка, порача на денешната средба со сточарите во Берово, министерот за земјоделство,шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски. На средбата министерот Николовски ги образложи актуелните состојби во сточарството, како и мерките на МЗШВ за поддршка на овој сектор. При тоа најави дека од следната година односно со Програмата за рурален развој 2019 година, се…

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЕЦОТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ Сточарство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЕЦОТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ  Сточарство

Говедарство Во месец ноември преминуваат кон услови на зимско одгледување. Хигиената во шталата треба да биде на високо ниво, боксот и постелките треба да се суви и чисти, воздухот исто така сув и чист, без ладни струи. Потребно е исхраната да биде во согласност со сотојбата на животните –бременост, лактација, сувостоен период. Храната треба да биде правилно избалансирана.Сувата храна да биде заштитена од влага, а силажата и другата ферментирана храна да се чуваат на начин…

Повеќе...

„Славик фарм“ – успешна приказна од истокот на Македонија

„Славик фарм“ – успешна приказна од истокот на Македонија

  Во време кога развојот на земјоделството во државата се соочува со низа проблеми,  ретки се оние сточари што успеваат да се справат со сите предизвици што ги носи работата. Напротив постигнуваат добри резултати и имаат визија за развој и поголеми успеси. „Славик фарм“ од с.Крупиште е една од ретките фарми во источна Македонија што успешно работи. Станува збор за  бизнис што семејството Арсови  го развива одамна. Зелена берза беше во посета на оваа фарма…

Повеќе...

„Старата гарда“ сточари го белее образот на овчеполци

„Старата гарда“ сточари го белее образот на овчеполци

  Овчо млеко, овчо сирење и кашкавач, овчеполско јагне и уште многу други производи што потекнуваат од Овче полскиот регион им се заканува опасност од изумирање. „Старата гарда“ сточари ја има најголемата обврска да им го обели образот на овчеполци. Се’ повеќе се намалува бројот на стадата овци. Проблемите со кои се соочуваат сточарите се напластуваат. Младите не сакаат да се занимаваат со оваа дејност во вакви услови. Решението често го бараат на нови дестинации….

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ-Сточарство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ-Сточарство

Во месец октомви сточарите треба да се фокусираат главно кон нормалниот тек на бременоста на оплодените грла и елиминација на факторитѕе кои што би испровоцирале абортус. Опасноста од абортус кај овците доаѓа по долготрања суша и пасење од посушни пасишта. При доаѓањето на врнежливи денови тревата збувнува и е посочна и тоа предизвикува таа да се конзумира со голем апетит. Фитоестрогените кои што се содржат во зелената трева предизвикува бројни реакции во половиот систем на…

Повеќе...

ЈАВЕН КОНКУРС за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година

ЈАВЕН КОНКУРС за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година

Јавен конкурс за давател  на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година за 2018 година  I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Зачувување на генетската варијабилност и генетските резерви на добитокот е регулирано согласно Законот за сточарството (,,Службен весник на Р.М” бр. 07/08, 116/10,  23/13, 149/15 и 39/16). Нарачател на јавниот конкурс е Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Право на учество на јавниот конкурс имаат овластени субјекти од областа на сточарството…

Повеќе...

Календар на земјоделецот за месец СЕПТЕМВРИ СТОЧАРСТВО

Календар на земјоделецот за месец СЕПТЕМВРИ СТОЧАРСТВО

Овчарство По изгледот / надворешноста на овците се проценува здравствената состојба, насоката на користење и нивната продуктивност. Надворешните карактеристики кај одделните раси се различни. При купување на возрасни единки, нормално надворешноста може многу да покаже за продуктивноста на овците. – Овци за млеко Овците за млеко се со долга и тесна глава, ушите се големи и странично распоредени. Телото е со издолжена форма. Грбот е прав и долг, но тесен, како круп не е доволно…

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ- Сточарство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ- Сточарство

Организација и спроведување на кампања за осеменување во овчарството е една од најприоритетните задачи во месец август. Овците се сезонски, полициклични животни кај кои мркањето е на секои 16 -17 дена во сезоната на парење. Еструсот е од 24 до 36 часа, но во зависност од расата, начинот на одгледувањето и исхраната на животните, може да се движи од 6 до 72 часа. Евулацијата настанува кон крајот на еструсот, обично 24 – 40 часа од…

Повеќе...

Земјоделски календар за месец Јули- сточарство

Земјоделски календар за месец Јули- сточарство

Во месец јуни, млечните раси животни се пуштаат на испаша и се прехрануваат воглавном со свежа трева. Ова не ја исклучува и дополнителната прихрана со концентрирана храна, на која количината и се одредува во зависност од поединечната телесна состојба и млечност на животните. Голема грешка е праксата пашата на животните да биде во области кои што се во непосредна близина на прометни транспортни патишта. Потребно е да се знае дека тие ја загадуваат животната средина,…

Повеќе...

Промоција и модернизација на сточарството во Пелагонија

Промоција и модернизација на сточарството во Пелагонија

Во рамките на Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем, на фарма во село Могила се одржа настанот „Промоција на активностите на УСАИД и приватниот сектор за модернизација на сточарството во Пелагонија“. Проектот за развој на деловниот екосистем во 2018 склучи партнерствa со неколку компании со цел коинвестирање за модернизација на млекопроизводството во Пелагонија. Заедно со партнерските компании, Проектот кофинансира нова земјоделска опрема и механизација која ќе се стави во функција на бројни фарми со цел зголемување…

Повеќе...

Бројот на говеда се зголемува, но не и бројот на овци

Бројот на говеда се зголемува, но не и бројот на овци

  Според Државниот завод за статистика , бројот на говеда се зголемил во 2017 и тој изнесува 255.000 грла. Во 2012 година овој број бил 251.000 грла. Бројот на овци од 732.000 грла во 2012 се намалил на 725.000 во 2017. Кај свињите пак заележано е варирање на бројот на грла низ годините. Живината исто така го зголемила свото број и тоа од 1.776.000 во 2012 на 1.840.000 во 2017 годин.

Повеќе...

Сточарство – календар за месец јуни

Сточарство – календар за месец јуни

Во месец јуни, млечните раси животни се пуштаат на испаша и се прехрануваат воглавно со свежа трева. Ова не ја исклучува и дополнителната прихрана со концентрирана храна, на која количината и се одредува во зависност од поединечната телесна состојба и млечност на животните. Голема грешка е праксата пашата на животните да биде во области кои што се во непосредна близина на прометни транспортни патишта. Потребно е да се знае дека тие ја загадуваат животната средина,…

Повеќе...

Компании од Косово и Израел ќе инвестираат во земјоделството и сточарството

Компании од Косово и Израел ќе инвестираат во земјоделството и сточарството

Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, придружуван од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, оствари средба со претставници на компаниите Devoli Group од Косово и OAPI Ltd од Израел. Претставниците на компаниите пред премиерот и министерот ги презентираа своите планови за инвестирање во Македонија, во областа на земјоделството, сточарството, месната и месо-преработувачката индустрија. Премиерот Заев, ја поздрави заедничката иницијативата на двете компании и истакна дека ги поддржува нивните иницијативи за преземање…

Повеќе...

Ќе има Јавен повик за нови инвестиции во сточарството, лозарството, овоштарството и пчеларството

Ќе има Јавен повик за нови инвестиции во сточарството, лозарството, овоштарството и пчеларството

Во март треба да се објави јавен повик за доставување на барања за кофинансирање на новите инвестиции во сточарството, лозарството, овоштарството и во пчеларството. Оние кои конкурирале лани и веќе инвестирале барања за исплата на субвенциите можат да ги поднесуваат до 28-ми февруари. Земјоделците кои имаат одобрение од платежната агенција за нови инвестиции, барањата за исплата на субвенциите можат да ги достават до 28-ми февруари. Во сточарството со 50 проценти се кофинансира набавката на јуници…

Повеќе...

Календар за сточарство за месец февруари

Календар за сточарство за месец февруари

Говедарска фарма Времето во овој период е полошо и тоа наметнува кравите да бидат долго во шталата. Важно значење за зачувување на здравјето на животните и добивање на максимална млечна продуктивност е строго почитување на дневниот режим, одржување на оптимални параметри на микроклимата во просториите (температура 10-15°С, влажност 60-80%, брзина на движење на воздухот во зима до 0,3 m/s, јаглерод диоксид до 0,3%, амонијак до 0,02 mg/l, хидроген до 0,01 mg/l, микроорганизми до 50 000…

Повеќе...

Технички проекти за мини фарми

Технички проекти за мини фарми

Сточарите ќе имаат на располагање бесплатни технички проекти со целосни пресметки за формата и за изгледот на идната или за реконструкција на постоечката фарма. Мини фармите ќе имаат капацитет за одгледување од 10 од 20 маторици, за 30 до 50 глави говеда и за 10, 20 и 30 молзни крави. За ситниот добиток се предвидени објекти за 100 и за 300 овци или кози.

Повеќе...

Климатските промени прават штети во сточарството

Климатските промени прават штети во сточарството

Од климатските промени страда и сточарството. Продуктивноста на млекото во летниот период поради високите температури и жештините може да биде намалена и до 30 проценти. Прилагодувањето на фармите за поголема вентилација или вградувањето на системи за разладување според досегашното искуство во практиката даваат позитивни резултати, велат експертите.

Повеќе...
1 2