Насоки на УЈП за месечниот извештај за корисниците на тезги на зелените пазари

Насоки на УЈП за месечниот извештај за корисниците на тезги на зелените пазари

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“, бр. 190/2017) се менува начинот на пресметување и плаќање на персоналниот данок на доход за приходот што го остварува физичко лице од продажба на производи на продажни места (тезги) на зелените пазари. Како организатор на зелен пазар, имате обврска до Управата за јавни приходи да поднесете извештај за корисниците на продажните места на зелените пазари, односно извештај за…

Повеќе...

Земјоделците не мора да ги подмират обврските кон УЈП за да добијат субвенции

Земјоделците не мора да ги подмират обврските кон УЈП за да добијат субвенции

Ова е предвидено со најновите измени на Законот за земјоделство и рурален развој. Земјоделците веќе нема да бидат обврзани прво да ги подмират обврските кон УЈП за да добијат субвенции. Ова е предвидено со најновите измени на Законот за земјоделство и рурален развој. „Се предлага за корисниците на средствата да престанат да важат условите за подмирени обврски по други основи кои не се во областа на земјоделството односно обврски за кои е надлежна Управата за…

Повеќе...

ЗЕМЈОДЕЛСТВО Субвенции и за должниците на УЈП

ЗЕМЈОДЕЛСТВО Субвенции и за должниците на УЈП

Министерството за земјоделство предлага да престане да важи условот за плаќање на заостанатите давачки за земјоделците. Целта е да не го изгубат правото за субвенции. За измените треба да се изјаснат Владата и Собранието. Ресорното министерство предлага за земјоделците да престане да важи условот за плаќање на сите заостанати давачки кои не се од областа на земјоделството, за да може да добиваат субвенции. Во измените, за двачките за кои е надлежна Управата за јавни приходи…

Повеќе...

УЈП: Организаторите на зелени пазари до 15-ти јануари да поднесат извештај за корисниците на тезги за 2018 година

УЈП: Организаторите на зелени пазари до 15-ти јануари да поднесат извештај за корисниците на тезги за 2018 година

Управата за јавни приходи  ги информира организаторите на зелени пазари дека имаат обврска да поднесат Извештај за корисниците на продажните места на зелените пазари, односно Извештај за тековна состојба образец  преку системот e-pdp.ujp.gov.mk  најдоцна до крајот на година којашто претходи на годината за која Управата за јавни приходи треба да изврши утврдување на данокот. По исклучок, Извештајот за корисниците на продажните места на зелените пазари врз основа на којшто треба да се изврши пресметување на данокот за 2018…

Повеќе...

УЈП: Земјоделците да поднесат барање за паушално оданочување

УЈП: Земјоделците да поднесат барање за паушално оданочување

Управата за јавни проходи ги повикува земјоделците кои оствариле приход до еден милиони и триста илјади денари до 31 јануари 2017 година да поднесат барање за паушално оданочување без разлика дали земјоделството претставува основна дејност или таа ја вршат како дополнително занимање, регистрацијата за паушално оданочување овозможува персоналниот данок да го плаќаат еднаш во годината без дополнителни трошоци за водење делови книги, појаснуваат од УЈП.

Повеќе...

УЈП: Земјоделците да поднесат барање за паушално оданочување

УЈП: Земјоделците да поднесат барање за паушално оданочување

Управата за јавни приходи ги повикува земјоделците кои оствариле приход до еден милиони и триста илјади денари, до 31 јануари 2017 година да поднесат барање за паушално оданочување без разлика дали земјоделството претставува основна дејност или таа ја вршат како дополнително занимање. Регистрацијата за паушално оданочување овозможува персоналниот данок да го плаќаат еднаш во годината без дополнителни трошоци за водење делови книги, појаснуваат од УЈП.

Повеќе...

Земјоделците имаат рок до 31 јануари да поднесат барање до УЈП за паушално оданочување

Земјоделците имаат рок до 31 јануари да поднесат барање до УЈП за паушално оданочување

Најдоцна до 31 јануари треба да поднесат барање за оданочување во УЈП. До 15 јануари пак е крајниот рок за поднесување пријава до УЈП за сите земјоделци кои во текот на 2015-та година оствариле приход над милион денари, за да бидат регистрирани како ДДВ обврзници.

Повеќе...