Машинско берење на јаболка во Флора фреш – Цапари (видео)

(Oвој напис е објавен на: September 12, 2019)

За прв пат оваа сезона фирмата Флора фреш од Цапари битолско на своите плантажи со јаболка применува нова технологија. Се работи за Платформа за берење јаболка со чија помош берењето се олеснува. Работните задачи се извршуваат побрзо и поквалитетно.