Месечен Е- билтен за месец Јули 2017

(Oвој напис е објавен на: August 4, 2017)

pelagonija

 

https://zelenaberza.com.mk/e-bilten-br.14-juli-2017-godina.pdf

 

 

Центар за развој на пелагонискиот регион