Поповолна состојба во преработувачката индустрија

(Oвој напис е објавен на: August 16, 2017)

Индикаторот на доверба во преработувачката индустрија, според оценката на раководителите, во јули во однос на јуни годинава е повисок за 0,4 проценти, а споредено со јули лани за 2 процента.

Поповолна оценка за состојбата на фирмите во преработувачката индустрија во јули споредено со јуни годинава и во однос на јули лани изнеле раководителите на фирмите. Се очекува бројот на вработените да расте, објави денеска Државниот завод за статистика.

Индикаторот на доверба во преработувачката индустрија, според оценката на раководителите, во јули во однос на јуни годинава е повисок за 0,4 проценти, а споредено со јули лани за 2 процента.

Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во јули во однос на јуни годинава е поповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поволни во однос на претходниот месец, а залихите на готовите производи сe зголемени споредено со јуни годинава.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти минатиот месец изнесува 65,3 проценти од нормалното искористување.

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на прозводството имаат: недоволната странска побарувачка со 20 проценти, недостигот на квалификувана работна сила со 19,2 процента, недоволната домашна побарувачка со 17,9 проценти и неизвесното економско опкружување со 12,4 проценти.