КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ Лозарство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ Лозарство

И лозовите насади се во фаза на мирување, но кога дозволуваат временските услови, во насадите може да се продолжи со неопходните третмани. При тоа потребно е да биде заштитен коренот на лозите за да не настрада од мразот. Исто така доколку имало пообемни подоцнежни есенски дождовии доколку областа е пренавлажнета, задолжително треба да се изврши одводнување. Декември е соодветен месец за реконструкција на конструкциите, за припремање на теренот за подигнување на нов лозов насад.  …

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ Градинарство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ Градинарство

“Мртво” време за градинарите нема, а поготово за оние кои се занимаваат со производство на расад за рано-градинарско производство. Во овај период почнува наѓубрувањето на леите во оранжериите и во леите во кои се планира подоцна производство на покасни сорти градинарски култури може да се посадат зелена салата и лук. Во деновите кои што се погодни за работа, потребно е да се припреми почвената смеса која што ќе се користи при пресадувањето. Градините треба да…

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ Овоштарство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ Овоштарство

Во втората половина на декември, дневните и ноќните температури најчесто имаат негативни вредности и овошните дрва преминуваат во зимски одмор. Сепак, најпосветените овоштари може да ги искористат зимските месеци за некои итни зимски заштитни активности. Зимските, а и сите останати третирања против болести и штетници, не би биле доволно ефикасни, доколку физички не се одстранат гнездата во кои презимуваат гасениците или јајцата на штетниците. Кога ке дозволат временските услови, потребно е да се испрскаат овошките…

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ-Сточарство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ-Сточарство

Во месец октомви сточарите треба да се фокусираат главно кон нормалниот тек на бременоста на оплодените грла и елиминација на факторитѕе кои што би испровоцирале абортус. Опасноста од абортус кај овците доаѓа по долготрања суша и пасење од посушни пасишта. При доаѓањето на врнежливи денови тревата збувнува и е посочна и тоа предизвикува таа да се конзумира со голем апетит. Фитоестрогените кои што се содржат во зелената трева предизвикува бројни реакции во половиот систем на…

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ-Поледелство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ-Поледелство

Од први октомври започнува сеидбата на пченицата и јачменот. Пред сеидбата се врши ѓубрење на почвата со комбинирани ѓубрива, зависно од застапеноста на почвата со хранливи материи, а потоа се врши потребната обработка на почвата. Семето за сеидба задолжително треба да биде запрашено, односно деконтаминирано против болести. Во овој месец се врши длабоко орање на почвата и основно наѓубрување, со што се припрема почвата за пролетните култури.     agencija.gov.mk

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ- Лозарство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ- Лозарство

  Овај месец се доприбира несобраниот производ. Се врши ѓубрење со фосфорни и калиумови ѓубрива, во зависност од снабденоста на почвата со хранливи материи, по што пшчвата се ора длабоко.     agencija.gov.mk

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ- Градинарство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ- Градинарство

Градинарските култури кои се наменети за потрошувачка во текот на зимата, треба да се приберат пред настапувањето на поголемите мразеви. Кочаните се отсекуваат под коренот и се чуваат во ровови. Морковите за зимска потрошувачка исто така се чуваат во ровови. Ровот претставува јама ископана во земјата со димензии зависно од количината на зеленчукот кој што ќе се чува во него. На дното на ровот се постила слама врз која се реди зеленчукот и врз него…

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ- Овоштарство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ- Овоштарство

Во месец октомври се прибираат овошките. Тоа треба да се заврши што поскоро за да се создадат услови за дрвата навреме да ги извлечат потребните материи од почвата кои што ќе им овозможат правилно одвивање на акциите во престојната зима. Зимските сорти на овошјата треба добро да созреат на дрвото. Рано обраните плодови во магацините го губат вкусот и сокот. Во просториите за складирање, плодовите се подредуваат на дрвени полици, касети и каси, но само…

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ- Сточарство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ- Сточарство

Организација и спроведување на кампања за осеменување во овчарството е една од најприоритетните задачи во месец август. Овците се сезонски, полициклични животни кај кои мркањето е на секои 16 -17 дена во сезоната на парење. Еструсот е од 24 до 36 часа, но во зависност од расата, начинот на одгледувањето и исхраната на животните, може да се движи од 6 до 72 часа. Евулацијата настанува кон крајот на еструсот, обично 24 – 40 часа од…

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ- Поледелство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ- Поледелство

После жетвата на житните култури најважно е да се изведи длабоко орање на ослободените површини. Августовското орање заедно со користењето на органски и минерални ѓубрива претставува многу корисна агротехничка мерка. Сувото и жешко августовско време ги принудува фармерите почесто да ги наводнуваат земјоделските површини. Водата несомнено ке ги зголеми приносите кај пченката, но во втората половина од месецот може да се покаже штетно за цвеклото. Тоа ке ги намали шекерните единици и ке ги влоши…

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ- Градинарство

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ- Градинарство

Август е месец, во кој што градинарите имаат доста обилна работа. Имено, во овој период треба да се продолжи со грижата за првите посадени култури, градинарите се припремаат и за садење на вторите култури, а се наметнува и бербата. Треба да се има во предвид дека, треба да се отстранат деформираните, заболени и нестандардни плодови од краставици, домати и пипер. Тоа ќе овозможи нормален раст на новите заврзоци, ќе се намали опасноста од зараза и…

Повеќе...

Календар на земјоделците за месец Јули Лозарство

Календар на земјоделците за месец Јули Лозарство

Уште на самиот почеток од месецот се почнува со филизење. Се отстрануваат вишокот леторасти во почетокот на нивниот раст. На овој начин се регулира бројот на леторастите, се обезбедува подобар раст и подобро зреење на прачките, се олеснува борбата против различните болести и штетници, се подготвува лозата за наредната резидба и се регулира соодносот помеѓу родните и неродните леторасти. Основни правила при филизењето се: филизењето се врши на реса, за да се разграничат родните од…

Повеќе...

Календар на земјоделците за месец Јули Овоштарство

Календар на земјоделците за месец Јули Овоштарство

Овој период овошните дрва се во интензивен раст. Не смее да се дозволи тој да стивне поради недостаток од вода.Обилните полевања и прихранувањето по потреба, се одразуваат добро на растот и на плодообразувањето, како и на формирањето на родна папка. Плитката обработка на почвата штити од брзо испарување на влагата. За младите дрвца, од голема корист е покривање на почвата под нивната крошна со слама, искосена трева или друг соодветен материјал. Оваа практика е позната…

Повеќе...

Календар на земјоделците за месец Јули Градинарство

Календар на земјоделците за месец Јули  Градинарство

Во месец јули продолжува грижата за градинарските култури кои се одгледуваат во оранжерии. Во слободниот простор кај некои култури, како тиквички, копар и др. Може да се засади праз, целер, кромид и др. Топлотниот режим треба правилно да се регулира во полиетиленските оранжерии – само во ладни денови и ноќи треба да се затвараат вратите и проветрителите. Кај раните сорти високостеблени домати, кога ќе бидат развиени 4-6 соцветија , се прекршуваат врвовите над последното соцветие…

Повеќе...

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ АКТИВНОСТИ

КАЛЕНДАР НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ АКТИВНОСТИ

  Овоштарство Овој месец започнува интензивната заштита на растенијата кај овошните видови. Првиот третман, во текот на самиот почеток на вегетацијата има за цел да не се дозволи масивен развој на болестите и штетниците. Исто така, во овај период почнува и обработката на почвата за уништување на плевелите. Малини – во овај период се јавува Малиновата Буба. Штета предизвикуваат и ларвите и возрасните единки, па затоа борбата против неа треба да биде навремена. Јаболка –…

Повеќе...