Обуки за формирање органски фарми и бизнис планирање за земјоделците од Североисточна Македонија

Обуки за формирање органски фарми и бизнис планирање за земјоделците од Североисточна Македонија

– На средината на ноември ќе се одржи информативна обука за формирање мали органски фарми и бизнис планирање и за органски производители од земјава, од Североисточна Македонија, додека минатата недела вакви обуки беа органзиирани за земјоделците од Ќустендилската област до Бугарија, информира Антонио Давитковски, проект-кооридинатор од ГЦОР „ЕГРИ“, Крива Паланка.

Повеќе...

Обуки за примена на постапката за окрупнување на земјоделското земјиште

Обуки за примена на постапката за окрупнување на земјоделското земјиште

Обуки за консолидација на земјоделското земјиште се најавени и за 27 и 30 октомври во Прилеп и во Штип за подрачните единици на МЗШВ и советниците од АПРЗ во соодветните региони. Обучените вработени во МЗШВ и АПРЗ ќе бидат вклучени во кампања за подигнување на јавната свест за консолидација на земјоделско земјиште која ќе се спроведува следниот месец.

Повеќе...

Обуки за адаптација на земјоделството кон климатските промени

Обуки за адаптација на земјоделството кон климатските промени

  ЦНВП Фондација во соработка со локални и интернационални експерти од CDI од Универзитетот во Вагенинген спроведе обука за со цел да се унапреди знаењето на 15 избрани советници од АПРЗ.  Земјоделството е еден од најчуствителните сектори засегнати од климатските промени, а воедно и најзначаен сегмент за развој и економска стабилност на руралните области во Македонија. Негативните ефекти од климатските промени и појавата на екстремни временски услови кои се карактеризираат со нагли температурни промени, се…

Повеќе...

Земјоделците ќе имаат обуки, најдобрите ќе бидат наградени

Земјоделците ќе имаат обуки, најдобрите ќе бидат наградени

Во обуките кои имаат теоретски и практичен дел и се реализираат во рамки на проектот „Управување со сливот на река Струмица“ вклучени се вкупно 60 земјоделци. Најдобрите учесници кои успешно ќе го поминат тестот на знаење ќе добијат грантови во висина од 300 илјади денари.

Повеќе...

Наскоро започнуваат обуките за пчелари од неготинско

Наскоро започнуваат обуките за пчелари од неготинско

Пријавувањето на обуката започна во јули и во првата група до сега имало пријавени 34 учесници а потоа избрани само 25 учесници, колку биле и предвидени за првиот циклус од обуката.
Планирани се 70часа, теоретски и практични предавања. На обуката учествуваат и почетници и веќе обучени (искусни) пчелари.

Повеќе...

Обуки на земјоделците во Преспа за заштита од поплави

Обуки на земјоделците во Преспа за заштита од поплави

Редовно одржување и чистење на речните корита, каналите и водотеците, изградба на заштитни насипи, особено на местата каде што имало чести излевања, обука на населението за заштита и евакуација, се дел од оперативниот план за заштита од поплави во општина Ресен.

Повеќе...

Обуки за регистрација и паушално оданочување на земјоделците

Обуки за регистрација и паушално оданочување на земјоделците

Обуки за регистрација и паушално оданочување на земјоделците ќе се одржат во периодот од 12 до 27 јануари 2016 година.

Повеќе...

ДЕКЕМВРИ – ОБУКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И ПАУШАЛНО ОДАНОЧУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

ДЕКЕМВРИ – ОБУКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И ПАУШАЛНО ОДАНОЧУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Управата за јавни приходи организира еднодневни обуки за регистрација и паушално оданочување на земјоделци, кои ќе се реализираат во повеќе градови низ државата во период од 02 декември па се до 24 декември 2015 година.

Повеќе...