Излезе декемврискиот број на „Моја земја“

(Oвој напис е објавен на: March 4, 2017)

izleze dekemvriskiot broj na moja zemja

Здруженото економско работење на земјоделците организирани во земјоделски кооперативи во регионот, новите технологиja Grow Bag системите за одгледување на зеленчук во вреќи, исхраната на козите во гравидитет, органското одгледување на живина, појавата на нова болест кај пчелите кои како резултат на неа се претвораат во пчели зомби, производството на спанаќ во заштитен простор третирањето со оксална киселина . Ова се само дел од информативните и едукативните теми од најновиот број на единственото земјоделско списание во Република Македонија „Моја земја“. Списанието е членско и сите членови на ФФРМ го добиваат бесплатно.

Share Button