Реално намалување на прометот кај трговијата на мало со непрехранбени продукти

(Oвој напис е објавен на: February 1, 2018)

trgovija

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во декември 2017 година во споредба со декември 2016 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 5.1%, а реално за 2.4%) и Трговија на мало, со автомобилски горива (номинално за 7.4%, а реално за 1.2%).

Намалување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 6.7%, а реално за 4.8%) и Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 1.5%, а реално за 2.9%).


 

biznisvesti.mk