Се губи разновидноста на храната

(Oвој напис е објавен на: February 23, 2017)

75 проценти од растенијата кои се користеле за производство на храна во светот се исчезнати. Во сточарството, според експертите, секој месец трајно се губат по 6 раси, а кај 30 насто од добитокот постои голем ризик од потполно исчезнување.

se gubi raznovidnosta na hranata

 

Во модерното производство,земјоделците најчесто решаваат да ги одгледуваат сортите и расите кои ги бара пазарот, со помали вложувања ипоголем приход.

Зачувување на сортите е задача на генетските банките.

Кај нас има три. Тие го одржуваат и чуваат семето во активна состојба, а годинава се планира и заштита на автохтоните сорти на растенија.