Неконтролираната употреба на антибиотици кај добитокот штетна за луѓето

Неконтролираната употреба на антибиотици кај добитокот штетна за луѓето

Антибиотиците и во ветеринарството треба да се употребуваат само кога е неопходно и со препорака од стручни лица. Неконтролираната употреба може да биде штетна и за луѓето кои се хранат со млеко, месо и со нивни преработки.

Повеќе...

Македонското месо не е „пумпано” со антибиотици

Македонското месо не е „пумпано” со антибиотици

Лани од фарми, производни погони и ресторани се земени 1.200 мостри за испитување присуство на антибиотици во храната, ама сите покажале дека во месото и млекото немало остатоци од антибиотици, што, пак, наведува на заклучок дека во земјава се употребуваат безбедно млеко и месо.

Повеќе...