Фармерите со рок до крајот на идната година, ако не го подобрат квалитетот на млекото ќе мора да ги затворат фармите

Фармерите со рок до крајот на идната година, ако не го подобрат квалитетот на млекото ќе мора да ги затворат фармите

Од 70% испитани фарми во Македонија само 3% го задоволуваат потребниот квалитет на млекото од аспект на вкупен број на бактерии. Доколку до крајот на 2020 фармерите не ја испочитуваат законската регулатива за бројот на бактерии тие нема да можат повеќе да го предаваат млекото. „За да го подобрите квалитетот на млекото битни се многу фактори. Одгледувањето на животните, фармата, начинот на молзење, хигиената на фарма, хигиената на молзење, опремата за ладење, едукацијата, познавањето и…

Повеќе...

Во Австрија бројот на фарми се намалува, но расте бројот на говеда и свињи

Во Австрија бројот на фарми се намалува, но расте бројот на говеда и свињи

Кристијан Бравенц, аташе од Федералното министерство за Одржливост и туризам на Австрија во Амбасадата во Белград, Република Србија   Презентација на тема-“Мастер план за рурален развој во Австрија и организација на поддршка за земјоделство и шумарство”   Како државата Австрија управува со земјоделското земјиште, колку им дава поддршка на земјоделците и руралниот развој на земјата, ова беа главните теми на кои се осврна Кристијан Бравенц, аташе од Федералното министерство за Одржливост и туризам на Австрија…

Повеќе...

Само три проценти од фармите ги исполнуваат стандардите за прва категорија

Само три проценти од фармите ги исполнуваат стандардите за прва категорија

Мал број од фармите со молзни грла ги исполнуваат условите за прва категорија. Ова го покажуваат досегашните резултати од процесот за категоризација на фармите кој го спроведува агенцијата за храна и ветеринарство. Од вкупно регистрираните 4670 фарми,  до први декември годинава официјалните ветеринари посетиле повеќе од половина или  2874 евидентирани одгледувалишта. Најголемиот дел од нив се категоризирани во втора категорија. ,, 3% се категоризирани како прва категорија, околу 70% се втора категорија и останатите 26% …

Повеќе...

До крајот на годината земјоделците треба да ги легализираат фармите

До крајот на годината земјоделците треба да ги легализираат фармите

До крајот на годинава земјоделците можат да достават барања за легализација на изградените објекти и фарми на градежно земјиште. Со измените на законот, рокот за легализација на дивоизградените објекти е продолжен за една година. Барањата треба да се поднесат во општините на живеење. Досега бројот на земјоделските стопанства кои добиле имотни листови е исклучително мал и поголем број од нив ја немаат искористено оваа законска можност. Нерегулираниот статус на објектите за земјоделска намена негативно влијае…

Повеќе...

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ДО КРАЈОТ НА ГОДИНАВА МОЖАТ ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ФАРМИТЕ

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ДО КРАЈОТ НА ГОДИНАВА МОЖАТ ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ФАРМИТЕ

До крајот на годинава земјоделците можат да достават барања за легализација на изградените објекти, фарми на градежно земјиште. Со измените на Законот за постапување со бесправно изградените објекти, под надлежност на Министерството за транспорт и врски, рокот за легализација на дивоизградените објекти е продолжен за една година. Барањата за легализација треба да се поднесат во општините на живеење. Продолжувањето на рокот, како што соопштуваат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, е со цел да…

Повеќе...

БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА ПОЧНУВА НА ФАРМИТЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЈАТА И РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ЖИВОТНИТЕ КЛУЧНА АЛАТКА

БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА ПОЧНУВА НА ФАРМИТЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЈАТА И РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ЖИВОТНИТЕ КЛУЧНА АЛАТКА

Во полн ек се активностите кои ги спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство за добивање на дозвола за извоз на свежо свинско месо на европскиот пазар. Оваа и идната година акцент ќе се стави на зајакнување на биосигурносните мерки на фармите, а од 2020 година, како што информираше денес директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов на дводневната работилница за унапредување на системот за идентификација и регистрација на свињите која се одржува поддршка…

Повеќе...

Обуки за органски фарми и бизнис планирање за земјоделците од Струмичкo

Обуки за органски фарми и бизнис планирање за земјоделците од Струмичкo

Здружението Граѓански центар за одржлив развој „ЕГРИ” од Крива Паланка во партнерство со Здружението „НИЕ“ од Ќустендил, Република Бугарија, во Струмица организираше обуки за запознавање на органските производители со процесот на бизнис планирање и формирање мали органски фарми.

Повеќе...

Окрупнување на земјоделското земјиште до продуктивни фарми

Окрупнување на земјоделското земјиште до продуктивни фарми

Ќе се прекројуваат земјоделските парцели до целосна промена на нивните граници за да се добијат окрупнети површини со правилна форма, погодна за обработување. Министерството за земјоделство во соработка со Европската унија изготвува  национална програма за консолидација на земјоделското земјиште. Целта е да им се помогне на малите земјоделски стопанства да ја зголемат продуктивноста, конкурентноста и ефикасноста на фармите. https://24vesti.mk/okrupnuvanje-na-zemjodelskoto-zemjishte-do-produktivni-farmi 24 вести  

Повеќе...

Органското земјоделско производство, приоритет на семејните фарми

Органското земјоделско производство, приоритет на семејните фарми

  Органското земјоделско производство, приоритет на семејните фарми Промените на животната средина на човекот, предизвикани од се позабрзаното уништување на ресурсите, климатските промени кои водат се почесто до компромитирање на реколтата во дваесет и првиот век преминуваат во егзистенционални проблеми на глобализираниот свет. Одговорот на науката за решавање на тие проблеми е да се интегрира во повеќе политики насочени кон поекологизирано (органско) производство. Органското производство станува норма. Тоа е познато како технолошко решение со штедливо…

Повеќе...

Биволите да се вратат на македонските фарми

Биволите да се вратат на македонските фарми

Пред Втората светска војна во Македонија имало околу 39.000 биволи. Овие автохтони видови се одгледувале во скоро сите поголеми општини, Скопско, Кумановско, Брегалничко, Радовиш, Струмица, Дојран, Преспа, Охрид, Битолско, Полошко,… Денес, бројката е сведена на само 60 грла, а интерес за чување речиси не постои.

Повеќе...

Бесплатни технички проекти за изградба и реконструкција на фарми

Бесплатни технички проекти за изградба и реконструкција на фарми

Пресметките се однесуваат за капацитетите од 10 и од 20 маторици, за 30 до 50 грла говеда и за 10, 20 и 30 молзни крави. За ситниот добиток се предвидени објекти за 100 и за 300 овци или кози.

Повеќе...

Семејни живинарски фарми на државата ќе и заштедуваат по 50 милиони евра годишно

Семејни живинарски фарми на државата ќе и заштедуваат по 50 милиони евра годишно

Се сугерира изградба на нови и обнова на постоечките капацитети, односно фарми за бројлерско производство, создавање препознатлив домашен производ, константно производство и снабдување на пазарот со пилешко месо, добра промоција која е клуч на успехот, но и многу подобра организација, односно заеднички настап на пазарот.

Повеќе...

Категоризација на фармите за побезбедно млеко

Категоризација на фармите за побезбедно млеко

Македонските фарми до 2019 година ќе мора да произведуваат млеко кое целосно ќе ги задоволува европските критериуми за квалитет. Во моментов само дел од домашните производители го достигнуваат тоа ниво, покажуваат истражувањата на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Повеќе...

Фармерите ја поддржуваат одлуката за легализација на објектите

Фармерите ја поддржуваат одлуката за легализација на објектите

Претседателот на Асоцијацијата на земјоделците, Ефтим Шаклев во името на сите сточари изрази големо задоволство од долуката на Владата за легализација на фармите, притоа додавајќи дека ваквата одлука ќе придонесе за развојот на сточарството во Македонија.

Повеќе...