Богата сезона за кичевските ловџии

Богата сезона за кичевските ловџии

Поради топлото време и слабите врнежи од снег постоеше стравување дека ловот може да биде сиромашен и дивите свињи да бидат тешко достапни за ловџиите, бидејќи имаа лесно достапна храна и на највисоките планински врвови. Сепак, стравувањата се покажаа како неоправдани – вели Зоран Фиданоски, инспектор за лов.

Повеќе...

1,5 милиони евра субвенции за рибарство годинава

1,5 милиони евра субвенции за рибарство годинава

За порибување на Охридско Езеро со подмладок од Охридска пастрмка се предвидени 10 милиони, а за Дојранското и Преспанското со крап, 900 илјади денари.

Повеќе...

Морската плажа ќе го удави крапот

Морската плажа ќе го удави крапот

Трската во Охридското Езеро е заштитена со закон. Таа не смее да се сече токму поради тоа што е природно мрестилиште на крапот, вели д-р Трајче Талевски од Хидробиолошкиот завод во Охрид.

Повеќе...

Почна издавањето на риболовни дозволи за Крива река

Почна издавањето на риболовни дозволи за Крива река

Заинтересираните риболовци од Кривопаланечко, но и од соседните општини, можат да набават дневни, неделни, 15-дневни или годишни дозволи за рибарење во риболовен реон Крива Река 1, кој се протега од извориштата на Крива Река до вливот на Кратовска Река.

Повеќе...

Почна издавањето на годишни дозволи за риболов во кумановско

Почна издавањето на годишни дозволи за риболов во кумановско

Цената за дозволите во зависност од категориите се движи од 400 за највозрасните риболовци до 1.350 денари за сениорите. Пониски цени има и за студентите.

Повеќе...

Порибување на акумулација “Стрежево” со автохтона пастрмка

Порибување на акумулација “Стрежево” со автохтона пастрмка

Порибувањето се изврши со рибен подмладок од автохтона македонска поточна пастрмка во количина од 200 кг.со единечна маса од 20-50 гр. и вкупен број од околу 6000 единки.

Повеќе...

„Пчиња“ со две планирани порибувања оваа година

„Пчиња“ со две планирани порибувања оваа година

Се планира порибување со 30 кг македонска пастрмка и 50 кг крап, со цел обновување на рибниот фонд.

Повеќе...

Токио ќе го сели најголемиот пазар на риба

Токио ќе го сели најголемиот пазар на риба

Јапонците јадат околу 80 отсто од вкупното количество на уловена туна синоперка во светот, а резервите на трите вида туна синоперка опаднаа во изминатите 15 години поради прекумерно ловење.

Повеќе...

Нови основи за стопанисување со рибите во реките и езерата

Нови основи за стопанисување со рибите во реките и езерата

Се подготвуваат нови основи за начинот на стопанисување со рибите во реките и езерата. Во тек е јавна расправа за прецизирање и дополнување на поединостите пред нивното донесување.

Повеќе...

Радика и Мавровско Езеро збогатени со 20.000 пастрмки

Радика и Мавровско Езеро збогатени со 20.000 пастрмки

Јавната установа Национален парк „Маврово” деновиве ги пориби Радика и Мавровско Езеро со 20 илјади парчиња подмладок на автохтона радичка пастрмка.

Повеќе...

Крива Река порибена со 153 килограми пастрмка и крап

Крива Река порибена со 153 килограми пастрмка и крап

Вкупно 153 килограми риба, од кои 51 килограм пастрмка и 102 килограми крап беа пуштени вчера во водите на Крива Река, на осум локации во Крива Паланка и на браната во село Отошница во општина Ранковце.

Повеќе...

Пастрмката, крапот, кленот и гомнушката најзастапени во македонските реки и езера

Пастрмката, крапот, кленот и гомнушката најзастапени во македонските реки и езера

Во риболовните основи што ги изработи Министерството за економија точно стои кои риби може да се најдат во одредени природни или вештачки езера, кои се најзастапени во реките, кога е дозволен риболов, колку рибници може да има на одреден слив или езеро и колку и каде може да се лови.

Повеќе...

Македонска пастрмка – Salmo macedonicus

Македонска пастрмка – Salmo macedonicus

Главата на македонската пастрмка и е прилично долга и зашилена, устата е длабоко всечена. Горната вилица е тесна и достигнува до под задниот крај на окото. Има двоен ред заби. Бојата на телото е карактеристична. Црвените флеки, овде отсуствуваат. Наместо нив, македонската пастрмка има темно црвени петна, густо расфрлени по телото, освен по грбот, каде што воопшто ги нема. Достигнува маса и до 3кг. Место на живеење, навики, начин на хранење и распространетост: Македонската пастрмка е…

Повеќе...

Крап

Крап

Во својата втора година крапчињата можат да тежат и до половина килограм, во третата до 1 килограм, за да во четвртата година можат да нараснат и до 3 килограми. Крапот може да нарасне и над 1 метар и преку 30 килограми во својот живот.

Повеќе...
1 2 3